• HUY THANH - Thơ tuyển chọn
  CÁNH CHIM DI


  Sao nàng để sót mảnh tàn y
  Lại nói là thương phỏng ích gì?
  Vị đắng hôm nào tha thiết ở
  Hương nồng buổi đó vội vàng đi
  Cung đàn lỗi nhịp hoài xuân sắc
  Ngấn lệ lầm duyên lỡ mộng thì
  Rã rượi tâm hồn xao bến vắng
  Âm thầm vọng tưởng bóng chim di.

  Huy Thanh
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: HUY THANH - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc