• hồng vy - Thơ tuyển chọn
  TÌNH XA

  Gặp gỡ chi rồi để nhớ thương
  Người đi mộng vỡ lệ canh trường
  Trăng tàn bến quạnh hồn lưu luyến
  Sóng vỗ sông mờ dạ vấn vương
  Xứ lạ chàng đau tình cách nẻo
  Thềm xưa thiếp tủi phận ngăn đường
  Trơ buồn mãi xót phần không trọn
  Kỉ niệm muôn ngày vẫn ngát hương.

  Hồng Vy
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: hồng vy - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc