• HUY THANH - Thơ tuyển chọn

  NGƯỜI MÙ SỜ VOI

  Buổi nhậu vừa xong sạch nhẵn mồi
  Ba chàng khiếm thị rủ xem voi
  Sờ tai kẻ nói hình như quạt
  Đụng mũi anh phê có lẽ vòi
  Bởi tóm chân to gào lớn: - Cột!
  Do mò đuôi nhỏ phán bừa: - Roi!
  Trần gian phản rọi muôn màu sắc
  Thiết nghĩ sao nhìn một hướng thôi!

  Huy Thanh

  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: HUY THANH - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc