• NẮNG XUÂN - Thơ tuyển chọn


  TRẢI CHIẾU NIỀM TIN

  Thúc đẩy tầm cao vẫn nhịp nhàng
  Ơn lòng hỗ trợ đón mùa sang
  Tình thâm khẽ tỏa soi nguồn sáng
  Chí cả thầm mong đãi mạch vàng
  Ngắm mỗi tiềm năng hồn đẹp bảng
  Say từng hạnh phúc nghĩa hồng trang
  Vần thơ nhắn nhủ đừng quên lãng
  Trải chiếu niềm tin hẹn sẵn sàng.

  Nắng Xuân
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: NẮNG XUÂN - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc