• MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn
  NGÀN LAU


  Dẫu em đứng giữa ngàn lau
  Mênh mông gió thổi bạc đầu vì ai
  Dẫu cho đời ngắn, bông dài
  Em không nỡ nhốt tình người chung thân
  Dẫu chưa đi hết đường trần
  Anh ơi ! Cõi tạm vẫn cần có anh
  Kiếp này thôi thế cũng đành
  Lai sinh mãi mãi bóng hình chung đôi
  Trả nhau ước hẹn thề bồi
  Ngàn lau vẫn nở , tinh khôi một mầu.

  MAIMO
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc