• MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn  HOA NHÂN ÁI

  Duyên gặp gỡ một chiều mưa tháng hạ
  Bao ân tình lại tiếp nối từ đây
  Bốn phương trời dang rộng những vòng tay
  Lòng thương mến trao nhau lời hò hẹn
  Bạn tôi ơi! Mùa Xuân rồi sẽ đến
  Én lượn bay nhìn mai nở rộn ràng
  Đào thêm hồng chắn lối gió đông sang
  Để mái tóc chúng ta cùng xanh lại
  Người kề vai vun trồng HOA NHÂN ÁI
  Cho nghĩa tình sống mãi với thời gian.

  Maimo
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc