• Bùi Thúy Mùi - Thơ tuyển chọn


  NGỦ TIÊN

  Mượn tiểu bên thềm ngủ giấc tiên
  Quên đi mỏi mệt lẫn ưu phiền
  Chiều thu nắng trải niềm vui quyện
  Gió thoảng hương nồng đóa bạch liên.

  Bùi Thúy Mùi
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Bùi Thúy Mùi - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc