• Bùi Xuân Phượng -Thơ Tuyển Chọn
  RU VỢ


  Dù thưa nhẫn ngọc thiếu hoa hồng
  Cũng chẳng sang giàu em biết không?
  Nắng lửa mưa ngâu tình đã thắm
  Gừng cay muối mặn nghĩa thêm nồng
  Nguồn yêu đắp giữ xinh miền ước
  Cội phúc vun bồi đẹp cõi mong
  Viễn cảnh Thiên đường hay Cực lạc
  Bì sao những phút ở bên chồng!

  BXP
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Bùi Xuân Phượng -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc