• TruongVu - Thơ tuyển chọn
  TỔ ẤM


  Sổ cũi bầy dê nối gót dài
  Rồi guồng bốn cẳng phóng như bay
  Tung tăng chọc ghẹo mây cùng gió
  Nhảy nhót săn lùng lá với cây
  Ngả bóng tà dương chiều dốc cạn
  Ườn thân nệm cỏ bụng căng đầy
  Tiếng cô chủ nhỏ ân cần gọi
  Rộn rã theo về tổ ấm xây.

  TruongVu
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: TruongVu - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc