• hồng vy - Thơ tuyển chọn  NỖI NHỚ

  Đã mấy thu rồi hỡi mẹ yêu?
  Trong con nỗi nhớ quặn từng chiều
  Đêm nằm đất khách hồn lay ngả
  Sáng dõi quê nhà dạ đổ xiêu
  Mỗi độ xuân về thêu vạn ước
  Lần khi hạ đến dệt muôn điều
  Ân tình kỷ niệm hoài lưu luyến
  Ảo mộng tương phùng giữa tịch liêu.

  Hồng Vy
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: hồng vy - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc