• NẮNG XUÂN - Thơ tuyển chọn



  VIẾNG CHA

  Mẹ hiền tóc điểm sương mai
  Đôi vai nhỏ nhắn gội dày nắng mưa
  Các em còn nhỏ ngây thơ
  Con đang nuôi một ước mơ cho đời
  Những khi trái gió trở trời
  Những khi đau yếu ai ngồi bên cha?
  Trồng cây chưa kịp ra hoa
  Sao cha vội chuyến đi xa... xa hoài
  Những khi thức trắng đêm dài
  Gió sương cặm cụi miệt mài sớm trưa
  Đêm đông buốt giá gió lùa
  Đôi chân vết đạn còn chưa kịp lành
  Tuổi già sức vóc mỏng manh
  Ra đi chưa có lời dành trối trăng
  Mái đầu xanh chít khăn tang
  Gọi cha lệ chảy hai hàng ướt vai
  Mong cha trọn giấc ngủ say
  Có con bước tiếp tương lai dặm ngàn
  Vượt muôn giông tố thời gian
  Theo cha dẫu có muôn vàn chông gai.

  Nắng Xuân

  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: NẮNG XUÂN - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc