• CÔNG VĂN DỊ -Thơ Tuyển Chọn

  [CENTER]

  DÙNG DẰNG

  Chiều nay sao bướm bay nhiều
  Hay là cả gió để diều đứt dây?
  Lao xao tiếng cuốc gọi bầy
  Bờ tre đỏ rám khói bay lưng trời
  Đợi lâu lòng dạ rối bời
  Hay là người đã có nơi khác rồi?
  Đắng lòng khô héo bờ môi
  Giá mà đưa mối hôm rồi cho xong!
  Bướm bay đôi, cuốc chung lòng
  Còn ta như mớ bòng bong nửa vời!
  Khói bay khói biết lên trời
  Dang dang dở dở nói lời... gió bay!
  Hẹn mà lại chẳng đến đây
  Để buồn thầm trách trời mây hững hờ
  Dùng dằng đâu chắc mà mơ
  Nhờ mây đưa một vần thơ hỏi người!

  CVD
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: CÔNG VĂN DỊ -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc