• PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn


  MIẾNG BÁNH

  Đói... Bạn có miếng bánh
  Bạn hạnh phúc hơn tôi
  Bạn chia tôi một nửa
  Đó huynh đệ tuyệt vời!

  Nếu chia hơn một nửa
  Đó tình yêu lứa đôi
  Nếu nhường cho tất cả
  Chỉ ba mẹ ta thôi!

  Nhưng nếu giấu miếng bánh
  Rằng tôi cũng đói mà
  Đó chính là xã hội
  Vô vàn quanh chúng ta...

  Phạm Bá Chiểu
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc