• PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn


  NGHỊCH LÝ

  Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc
  Cái giá của tự do là cô đơn
  Nhưng chẳng gì kỳ lạ hơn
  Lúc cô đơn người ta thèm ràng buộc
  Ràng buộc rồi lại tiếc nuối cô đơn.

  Phạm Bá Chiểu
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc