• MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn  ĐÓA NHIỆM MẦU

  Mê đắm sắc ĐÀO,
  Em thầm ước
  Có ngày nào...
  Mình sánh bước bên nhau?
  Tay trong tay,
  Bên những đóa Nhiệm Mầu
  " Dù một phút
  Huy hoàng rồi vụt tắt"
  Em lại về
  Với bóng mình hiu hắt
  Đóa Nhiệm Mầu
  ta cùng ngắm trong mơ!
  Chẳng bao giờ...
  Em biết chẳng bao giờ...!
  Nhưng vẫn đợi,
  Vẫn chờ ai bước nhẹ
  Đến bên nhau,
  Trao nụ hôn thật khẽ
  Đóa Nhiệm Mầu...
  Nở muộn dưới trời mơ...

  Maimơ
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc