• MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn  VỀ THĂM ĐẤT BẠC

  "Bạc Liêu là xứ quê mùa
  Dưới sông cá chốt, trên bờ Tiều Châu"
  Bờ Tiều Châu bóng đâu chẳng thấy?
  Bước phong trần biết mấy thương đau!
  Soi dòng nước bạc mái đầu
  Cánh chim xa xứ biết đâu bến bờ
  Người xưa hỡi... hãy chờ ta nhé!
  Bóng mù khơi bước nhẹ tìm nhau
  Còn đâu bãi muối nương dâu?
  Chút tình phiêu lãng bên cầu nước trôi...

  MAIMO
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: MAI MƠ -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc
 • Lịch

  Tháng 2   2024
  Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29
 • Bài viết mới

  buixuanphuong09


  L.5660- HOÀNG THẢO BRANDERHORSTII
  (Không có Thơ)
  Sưu tập :
  L.5660- Hoàng thảo Branderhorstii - Dendrobium branderhorstii

  TÌNH YÊU LAN VNTH

  buixuanphuong09 Hôm nay, 06:27 AM Tới bài cuối cùng
  buixuanphuong09


  L.5659- HOÀNG THẢO BRAIANENSE
  (Không có Thơ)
  Sưu tập :
  L.5659- Hoàng thảo Braianense - Dendrobium braianense New

  TÌNH YÊU LAN VNTH

  buixuanphuong09 Hôm nay, 06:26 AM Tới bài cuối cùng
  buixuanphuong09


  L.5658- HOÀNG THẢO BRACTEOSUM
  (Không có Thơ)
  Sưu tập :
  L.5658- Hoàng thảo Bracteosum - Dendrobium bracteosum New

  TÌNH YÊU LAN VNTH

  buixuanphuong09 Hôm nay, 06:25 AM Tới bài cuối cùng
  buixuanphuong09


  L.5657- HOÀNG THẢO BRACHYANTHUM
  (Không có Thơ)
  Sưu tập :
  L.5657- Hoàng thảo Brachyanthum - Dendrobium brachyanthum

  TÌNH YÊU LAN VNTH

  buixuanphuong09 Hôm nay, 06:25 AM Tới bài cuối cùng
  buixuanphuong09


  L.5656- HOÀNG THẢO BOWMANII
  (Không có Thơ)
  Sưu tập :
  L.5656- Hoàng thảo Bowmanii - Dendrobium bowmanii New

  TÌNH YÊU LAN VNTH

  buixuanphuong09 Hôm nay, 06:24 AM Tới bài cuối cùng
  buixuanphuong09


  L.5655- HOÀNG THẢO BOUMANIAE
  (Không có Thơ)
  Sưu tập :
  L.5655- Hoàng thảo Boumaniae - Dendrobium boumaniae New

  TÌNH YÊU LAN VNTH

  buixuanphuong09 Hôm nay, 06:24 AM Tới bài cuối cùng