BUI TUYET NHUNG

Mặt nạ

Bầu chọn cho bài này
Trăm ngàn mặt nạ hóa trang
trẻ - già - trai - gái, biết mang mặt nào
vui - buồn - hạ tiện - thanh tao
mặt người - mặt thú, mặt nào thực - hư?

Ta mang mặt nạ đêm rằm
Sao người mang trọn trăm năm kiếp người?
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận