BUI TUYET NHUNG

ĐỒNG MUỘN

Bầu chọn cho bài này
Đợi bước người về mãi chẳng thấy
Hôm qua mùa chín đã bao lần
Hạt rụng xuống không thành cây lúa mới
Sợ người về qua đó lại phân vân

Tiếng chim trong veo vang giữa tầng không
Xua bao nỗi đời phiền muộn
Rơi từ tầng tầng mây trắng
Mọc lên mùa vàng

Có vướng mắc gì không
sao người chưa trở lại
Đồng chín nữa không nếu lại sang ngày
Hôm qua có con chim nào cất tiếng
Hót giữa đồng làm thức một mùa đau...
Từ khóa: bùi tuyết nhung Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận