minhthu

Du ca mùa thu làm thơ

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi minhthu Xem bài viết

QUÊ HƯƠNG TÔI (2)

Tôi yêu quê h
ương
Yêu c
nhng con người biết chôn cht
Nén b
t công ch chân lý sáng ngi

Ti
ếc cho nhau đi gn hết cuc đi, trong câm nén kh nghèo ut hn
Sau ti
ếng xung phong ào sôi la trn, li quay v cùng bãi mía nương ngô
L
ch s sang trang ...ai hc ch ng!?- un nét bút tht tài tình khôn t

Ơi Quê Hương! còn quá nhiu vt v
Mi
ếng ngt miếng ngon tan biến đàng nào
Nhìn n
ước láng ging xót quê xiết bao
Ti
ếc mt đi và lo cho hu thế!
......................................
Ai yêu Quê nhi
u thì hét to lên
Tôi y
ếu t, hát bài ca vàng vt
R
i s có ngày âm thanh s lt đến tn ngàn sao, thu tn tri cao
S
có mt ngày chúng ta t hào khi Quê Hương đã tr v trong sch

Ta c
u phúc nhng lương tri thanh bch
Ch
đón điu tt đp cho Quê Hương
Ch
lo chúng ta sẽ là nhng nm xương, chưa nhìn thy Quê Hương đi mi
M
t đà nhm …màn đêm u ti …và hương hn s mãi mãi xót xa ...
Hãy ươm mm cho Quê Hương ngàn hoa
Đ
sau này cháu con được tn hưởng

Ôi! th
ơ tôi có phn ngang và bướng
Đ
tho lòng cái sc mui cn con
N
ếu không phi thơ, xin được bào mòn
Vào chân lý đ
góp phn tươi sáng

Mong l
m quê hương ơi ! ngày mai sáng lng
Nh
ư muôn nơi trên trái đt này.


minhthu
Từ khóa: que huong 2 Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại