minhthu

Thoát nạn

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi minhthu Xem bài viết

THOÁT N
N

Thoát n
n yêu chim loài chim tri
Năm l
n cu lượt kh thân tôi
Cánh chim
lc no xa vn lý
M
i biết chim tri tht khó nuôi

Thoát yêu thoát h
ết nim nhung nh
H
đã v rng cá v sông
Chi
u thu thuyn đu b lau sy
Ch
ng đi chim v ...chu rét đông

Là chim tung cánh tr
i cao nhé !
Là ng
ười nên gi ly ch trung
Là gái nên m
t lòng trn vn
Là trai s
ng đáng mt anh hùng

Minh Thu
Từ khóa: thoat nan Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận