Đoản khúc Mông Lung

Tập tễnh - Phuongnhiaodai

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
Thu vàng

Thu lá nhuộm vàng gởi tím mây
Ngả nghiêng chiều nhớ nỗi hao gầy
Mù sương rót lệ dòng sông nuối
Chậm gót thương tình mối nợ vay
Ru khúc nhạc sầu khuya sớm chạnh
Đẫm hoa thềm tạt gió mưa vầy
Từ khi gót lạc vườn hiu quạnh
Ngu dại thuở nào phận số hay

Hay số phận nào thuở dại ngu
Quạnh hiu vườn lạc gót khi từ
Vầy mưa gió tạt thềm hoa đẫm
Chạnh sớm khuya sầu nhạc khúc ru
Vay nợ mối tình thương gót chậm
Nuối sông dòng lệ rót sương mù
Gầy hao nỗi nhớ chiều nghiêng ngả
Mây tím gởi vàng nhuộm lá thu

30/10/2012
Phuongnhiaodai
Thu tím

Thu tím khuất mờ xa bóng mây
Trở trăn vần nguyệt gió đông gầy
Mù khơi cánh nhạn sầu duyên nợ
Thẳm kín tâm đời nặng kiếp vay
Ru mộng canh tàn hương lửa nguội
Tiễn chân tình lạnh gối chăn vầy
Từ ly hẹn ước nghe lòng nhói
Ngu hận mang hoài ai biết hay

Hay biết ai hoài mang hận ngu
Nhói lòng nghe ước hẹn ly từ
Vầy chăn gối lạnh tình chân tiễn
Nguội lửa hương tàn canh mộng ru
Vay kiếp nặng đời tâm kín thẳm
Nợ duyên sầu nhạn cánh khơi mù
Gầy đông gió nguyệt vần trăn trở
Mây bóng xa mờ khuất tím thu

30.10.2012
Quốc Quyền
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận