Huy Thanh

Trang thơ Huy Thanh

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
CỬU LONG

Miền đất đồng bằng sông Cửu Long
Một vùng tả hữu chia hai dòng
Hậu giang ra biển bao nhiêu cửa
Chín miệng rồng vờn nước mênh mông

HUY THANH
05-11-2012
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận