Tran Xuan Sinh

Thơ Mạnh Kỷ

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
CẢM ƠN QUẢN LỆNH


Cảm ơn bè bạn gọi là "thầy"
Đạo học muôn vàn đâu đủ tay
Bục giảng làm thầy, đời kết bạn
Có ai biết hết để mà say.


Trần Xuân Sinh
17/11/2012
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận