Trần Vi Thông

KHẮC KHOẢI - thơ Trần Vi Thông mời thi hữu góp hoạ

Bầu chọn cho bài này

27
!

Buồm căng gió vượt chốn khơi ngàn
Bóng ng chân trời "dấu chấm than" (!)
Lặng lẽ thuyền xa mơ nắng tỏa
Bùi ngùi bến vắng ngại sương đan
Người đi mấy thuở niềm thương hết
Kẻ ở bao giờ nỗi nhớ tan
Bãi cát ru tình trên sóng biển
Bầy chim sải cánh lướt theo đàn...

Vi Thông
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận