Trần Vi Thông

Than thở

Bầu chọn cho bài này

BÀ HUYỆN THAN THỞ
(Vui hưởng ứng cuộc thi thơ Đường luật VNTH)

Cần chi ngóng tối lại trông ngày?
Bản mặt ông dòm giống kẻ say
Lúc khổ mong bè nom thật chán
Khi nghèo đợi bạn ngó mà hay
Nhòm, xemphúc phận đâu vào cửa
Ngắm, nghíacơ đồ chẳng đến tay
Hết dõi, rồi coi. nhìn, thấy oải
Đời tui gánh nặng cái eo này!

Vịt hồng
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận