thái thanh tâm

Dấu chân thơ

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết


Dinh III của vua bảo Đại ở Đà Lạt

Vào chơi nhà Bảo Đại

Nhà cửa tiện nghi trước quá sang

Nhưng nay lại thấy thật là xoàng

Dân thường khắp chốn còn hơn thế

Thoáng nghĩ vua giờ sướng hết đàng.


Đà Lạt- 2002 - TTT
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận