thái thanh tâm

Dấu chân thơ

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
Kính gửi cụ Chu Văn An


Dâng sớ bẩy quan cần phải chém
Suốt đến nay chẳng có sớ nào
Vì cụ các quan thành tốt cả
Hay người tiếp bước hết rồi sao ?

Văn Miếu-Quốc tử giám-2008 - TTT
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận