KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG

Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
Hôm trước có đăng bài thơ lục bát theo âm Hán Việt,
Nay bổ sung thêm phần Hán tự.
Chắc sẽ có bậc đàn anh hỏi: "Đúng không dzậy cha?"
Kiền Đức xin thưa: Hên xui!


老 牛 憂 思

行 藏 不 或 無 憂
六 旬 未 及 , 老 牛 飽 愁 .
隻 身 杏 道 集 收
外 交 內 養 德 求 恩 施 .
此 心 日 夜 方 丕
見 於 社 則 希 奇 好 親 ;
人 為 惡 害 於 人 ,
善 行 罕 有 , 實 真 隱 藏 .
後 來 世 事 多 端
海 河 有 變 , 宇 還 必 明 !

乾 德 - 張 世 功LÃO NGƯU ƯU TƯ

Hành tàng bất hoặc vô ưu,
Lục tuần vị cập, lão ngưu bão sầu.
Chích thân hạnh đạo tập thâu,
Ngoại giao nội dưỡng, đức cầu ân thi.
Thử tâm nhật dạ phương phi
Kiến ư xã tắc hy kỳ hiếu thân;
Nhân vi ác hại ư nhân,
Thiện hành hãn hữu, thực chân ẩn tàng.
Hậu lai thế sự đa đoan
Hải hà hữu biến, vũ hoàn tất minh!

KIỀN ĐỨCLược dịch:


LÃO TRÂU LO ĐỜI


Đi về chẳng lẫn chẳng buồn,
Tuổi chưa sáu chục ôm luôn cục sầu.
Rèn thân hạnh đạo cho sâu,
Nhận cho tròn vẹn, trước sau hẹn thề.
Sớm chiều lòng trí một bề,
Thương đời cái nỗi mải mê bạc tình.
Hại nhau, người chửa biết kinh,
Tốt hay còn ít, cao minh chưa bày.
Tin rằng cuộc thế rồi đây,
Đổi thay sông biển, đợi ngày sáng tươi!KIỀN ĐỨC - 05/06/13
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận