nguyenxuan

Thơ Đường luật Nguyên Xuân - Một cánh chim bay đi ...

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
MỘT CÁNH CHIM BAY ĐI ...
(Đưa tiễn anh Trần Vi Thông về cõi vĩnh hằng)

Chim Chiều mỏi cánh quyện vào mây
Để Gió lồng đau cõi mộng gầy
Chẳng nỡ lìa tan đầm giọt đắng
Sao đành tiễn biệt dứt dòng say
Tình sâu trải chữ âm thầm tháng
Nghĩa nặng tràn tim khắc khoải ngày
Hiến cả lòng son mài dũa ngọc
Trang hồng để lại vút hồn bay...!

Nguyên Xuân
2/8/2013
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận