Đoản khúc Mông Lung

Quốc Quyền - Thơ Đường luật

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
4-LẮNG ĐỌNG CHIỀU THU

Hồn như lắng lại giữa trời thu
Sợi khói chiều buông nhả ánh mù
Kẽo kẹt nhà xưa lời cánh võng
Ầu ơ điệu lý giọng hò ru
Chuông chùa tỉnh giấc đời phiêu bạt
Cảnh vật nao lòng kẻ lãng du
Mẹ hỡi con về thăm cố quận
Trào dâng khóe lệ dáng ai gù

Quốc Quyền
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận