thutím

thơ thutím

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi thutím Xem bài viết


Thu chờ
Đã gửi trao ai một chữ tình
Đêm trăng ước hẹn ,sáng lung linh
Soi gương nào thấy màu nhân ảnh
Vọng nguyệt đâu ra sắc bóng hình
Vò vỏ tháng năm chìm cõi vắng
Mỏi mòn khuya sớm lặng hư thinh
Trời cao in bóng đôi chim nhỏ
Lối cũ chờ mong ,chỉ một mình!
thutím
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận