phamanhoa

Thơ Đường - Huy Thanh

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
THĂM PHẠM AN HÒA

An Hòa thật sự đã an chưa?
Rượu đế Gò Đen bạn nhớ chừa
Vợ dọn rau xanh đừng bỏ mứa
Con bày thịt đỏ chớ rằng ưa
Mai này bụng tóp không còn chứa
Mốt nọ tay chùn xướng họa thưa
Phạm hỡi đêm ngày say cưỡi ngựa
Mười năm nữa đến hết đi bừa!

Huy Thanh
22-10-2013
NHẮN BÁC HUY THANH

Hòa Phạm khỏe rồi, sao lại chưa?
Chỉ phiền tật cũ vẫn không chừa.
Thi ca phú lục thì ba mứa,
Tửu điếm trà đình lại cứ ưa.
Bụng lép kêu gào nem chả chứa,
Đầu teo than vãn ý tình thưa.
Hẹn khi ấm cật mình lên ngựa,
Dong ruổi Đường thơ đánh đấm bừa.

phamanhoa
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận