thái thanh tâm

Lục bát - Ân tình - DNT

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
507

Thơ thẩn hoài, hóa chây lười
Việc anh làm một, để mười cho em.

huythanh
508. Đôi khi tìm cách ăn nem
Vợ tinh, chiêu đãi hết thèm lại thôi
TTT
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận