TruongVu

Dao nhà

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
Dao nhà mài đá sắc lên thơ
Tình nghĩa xa xưa chẳng phai mờ
Vững chí ,bền tin đời lam lũ
Bất khuất hiên ngang bởi sắc cờ
Mài dao đánh giặc ,trung với nước
Luyện đức vì dân ,hiếu lễ thờ
Đời đời sáng tỏa ,vui yên ấm
Kiếp kiếp hùng oai một cõi bờ !
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận