TruongVu

Lễ phật

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
Người ta trảy hội lễ chùa
Nhất tâm như thể tôi vừa đi quy
Khép vòng ân oán sân si
Nam mô đức phật Di Đà anh minh
Bái chư phật lòng thêm hướng đạo
Thọ tăng nhân ý chí rạng ngời
Thiền tâm tính sắc sắc không không
Tọa viên an lạc cõi lòng thảnh thơi !
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận