Lệ Hà

Trang thơ Lệ Hà

Bầu chọn: 2 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


DUYÊN QUÊ

Lý Bắc hò Nam giọng ngọt ngào
Chiều hôm quảy nước ngắm trăng sao
Quay về xóm cũ quên cầu gãy
Trở lại đường xưa nhớ lệ trào
Gió nội mơ màng đi chậm chậm
Hương đồng rạo rực bước mau mau
Vườn sau trái mọng dừa nghiêng bóng
Rặng chuối ngoài hiên vẫy lá chào.

Lệ Hà
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận