hoanggiao

đường luật_hg

Bầu chọn cho bài này
TIM VÀNG
(Viết về biển đảo)

Tiên Rồng khúc nhạc bổng trầm ca
Kỵ sỹ ngàn xưa đuổi bóng tà
Giặc đến muôn lần ngơ ngẩn rã
Tây quần mấy đận bẽ bàng qua
Giàn khoan chảnh bợm ngăn tàu cá
Chiến hạm cuồng ngông quẫy biển nhà
Lãnh thổ trời đông lòng vạn giá
Tim vàng thử thách giữ Hoàng Sa

Hoàng Giao
7/2014
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận