HR PT

LƯU THƠ bạn

Bầu chọn cho bài này
EM TẬP VẼ TRANH THƠ ...

Một,
hai,
ba
Em nhặt cành hoa

Bốn,
năm,
sáu
Em sắp hình màu

Bảy,
tám,
chín
Vẽ vòm trời xinh

Mười chẳn chục
Soi hồ thấy mình ...
Ngồi gò từng nét ... thân tình thơ ca !

catukaca
11/9/2013

(Lưu thơ bạn)

Cập nhật 01-06-2015 lúc 09:43 PM bởi HR PT

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận