HR PT

LƯU THƠ bạn

Bầu chọn cho bài này


AN VIÊN

An nhàn vui sống sớm trưa đêm
Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
Thi hào bút phượng hòa vần mát
Họa sỹ que rồng giặm nét êm
Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

AN VIÊN
2.10.2014


(Ngọn mía lơ lớ lạt đường
Xin người thêm chút ngọt hương đậm đà)
(Lưu thơ bạn)

Cập nhật 01-06-2015 lúc 09:45 PM bởi HR PT

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận