công văn dị

duyên quê

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết
Cám ơn thi hữu Thu Giang Vũ, đến thăm trang thơ của tôi, và có thêm sự "thi -họa " rất tài tình.
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận