Ngan Hoa

Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

Bầu chọn: 3 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
TẠI LÀM SAO ?
Hoa Kỳ chẳng biết tại làm sao
Tướng mạnh hùng binh lại té nhào
Lặng lẽ tàu bay vì trúng đạn
Im lìm thiết giáp bởi vào ao
Toàn dân nhất dạ lùa mây đuổi
Thế giới đồng tâm ngả nón chào
Bốn biển năm châu đều thán phục
Thanh bình nguyện ước vẹn thề trao.
Ngàn Hoa
27.04.2016
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận