Ngan Hoa

Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

Bầu chọn: 3 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


CÂY CHUỖI NGỌC
(Bài họa)

Tâm đầy chuỗi ngọc ủ vần thơ
Bút vẽ trời cho đẹp chẳng ngờ
Nhánh thả bày tươi nhìn mãi mộng
Hương tràn tỏa dịu ngắm hoài mơ
Nhân lành trái gửi vườn cây đẹp
Quả tốt người khoe ngõ nguyệt mờ
Rạng rỡ thu chiều trông cảnh sắc
Chăm cành kẻo lũ nhện cài tơ!
13-10-2016
Ngàn Hoa
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận