Linh Chi

CÔ ĐỘC SONG TẤU

Bầu chọn cho bài này
Thử dùng nguyên chữ Hán để soạn đoản thi “Cô độc song tấu” theo lối truyền thống của tiếng Việt, thấy cũng không đến nỗi uổng. Sở dĩ âm vận Hán tự không theo thanh luật thông thường của Đường thi vì chưng chỉ là dụng Hán tự chiết Việt ngữ mà biến tấu theo lối cổ thi Bách Việt. Thấy lạ mà ngâm, thấy vui mà ngân, thấy gần mà cảm, ấy là cái được của thể mới.

古人秉燭夜遊
今人酒店崎嶇幾回
但聞鬼哭天雷
醒來只看玫瑰西斜

Cổ nhân bỉnh chúc dạ du
Kim nhân tửu điếm kì khu kỉ hồi
Đãn văn quỷ khấp thiên lôi
Tỉnh lai chỉ khán mai côi tịch tà


Người xưa đốt đuốc chơi đêm
Ta nay quán rượu mấy phen tang bồng
Tưởng nghe quỷ khóc mưa giông
Tỉnh ra chỉ thấy bóng hồng chiều hôm.
Từ khóa: cô độc song tấu Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận