Linh Chi

THI HỮU HỘI

Bầu chọn cho bài này
(Rằm tháng giêng, Đinh Dậu tại Phủi Quán, số 8 ngõ Hàng Bột, Hà Nội)

Ta về chung hội hôm rằm
Khách thơ nay lại ôm cầm nàng thơ
Dặt dìu nhịp phách dây tơ
Trăm năm như gió một giờ thoảng qua
Đông tàn cúc vẫn nở hoa
Đào mai xuân nối lời ca bốn mùa
Người dù sớm nắng trưa mưa
Hồn thơ vẫn ấm, tình thơ vẫn tình
Phải rằng duyên nợ ba sinh
Hội thi nhân có chúng mình đấy thôi
Từ khóa: thi hữu hội Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận