Ngan Hoa

Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


CÓC & TRỜI

Dẫu có buồn vương cảm tạ trời
Ra ngày Thượng đế thả trần chơi
Đìu hiu gặp lũ nhiều anh khóc
Rộn rã hồi quê lắm kẻ cười
Gió thuận lòng an tình mãi đỏ
Mưa hòa dạ thắm nghĩa hoài tươi
“Ta” về xét lại hồ sơ cũ
Hữu sự dùng răng, cóc gửi lời.

Ngàn Hoa
19.06.2017
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận