Linh Chi

MỘNG THI NHÂN

Bầu chọn cho bài này
Thi nhân dừng bước lưng trời
Đề thơ sông núi, họa lời gió trăng
Hồng trần một cõi xa xăm
Gió nghìn năm cũng đôi lần thoảng qua
Mênh mang bốn biển là nhà
Lấy mây làm gối, ngân nga đêm ngày.
Cả đất trời một cuộc say
Trăm năm còn lại chút này với ai..
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận