NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
GHEN GIÓ

Sông Đào nước chẩy hoa theo
Riêng em bóng lẻ ai gieo nỗi sầu
Sóng xô biết dạt về đâu
Màn đêm lặng lẽ giang đầu chờ ai

Biết rằng tình ngắn canh dài
Thuyền còn xuôi ngược bến hoài công thôi
Mái chèo còn nửa chiếc trôi
Nước xuôi đò ngược biết nơi nào về

Nói rằng ai buộc bùa mê
Vòng vèo hoa sói hoa hòe lưới giăng
Cơn say mò mẫm cung hằng
Thơ người lôi dậy biết rằng mình mơ

Nói chi, ảo giữa mịt mờ
Chỉ nam là bắc bảo bờ lại sông
Lời thơ bóc vỏ tấm lòng
Tỉnh say, say tỉnh ngập dòng tỉnh say

Tim này giá nhỉ chia hai
Nửa vườn thu ướt nửa mai lối tình !


MN - NVT
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận