Linh Chi

HƯƠNG TRÀ

Bầu chọn cho bài này
Lang thang mấy miền đất nước
Bôn ba góc biển chân trời
Sao rời vật đổi
Nâng chén đầy vơi

Từ miền bình nguyên cát trắng
Tới vùng tuyết phủ núi băng
Hàn ôn mấy độ
Làm bạn gió trăng

Dẫu nơi cao sang đài các
Hay gác quán trọn điêu tàn
Ga tàu giá lạnh
Vẫn mầu tinh khiết
Hương tình nhân gian

***
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận