Huy Thanh

Thơ Đường - Huy Thanh

Bầu chọn: 2 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
CHƠI CỜ

Cờ chơi bảy trận trước sau huề
Tượng sĩ trông thành, pháo thỏa thuê
Nỗi nhớ bên thềm mơ hậu
Niềm thương cạnh ngõ ngóng xe về
Hình trao tặng tốt lòng ngơ ngẩn
Tướng vũ sang bờ dạ mải mê
Cưỡi ngựa dong thuyền đi khắp nẻo
Nhìn trăng nguyện ước chỉ tay thề.

Huy Thanh
19/05/2017
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

 1. Ngan Hoa -
  Avatar của Ngan Hoa
  GIAO HÒA BẠN HỮU

  Bạn hữu lòng chân tất phải huề
  Giao hòa chẳng ngại dẫu làm thuê
  Chơi cờ họa sĩ chờ XE đến
  Vãn cảnh nhà thơ đợi TỐT về
  TƯỚNG thổi xuân tình kêu NGỰA giữ
  Đêm bày phú lục để hồn mê
  Thành ta SĨ TƯỢNG không nề PHÁO
  Ấp ủ cài trâm HẬU đã thề.

  Ngàn Hoa 20/05/2017