Lệ Hà

Thơ ĐL Lệ Hà

Bầu chọn: 2 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


THẮNG CẢNH QUÊ HƯƠNG

Thác ghềnh hang động bóng chiều sa
Thắng cảnh quê hương đúng thật là…
Đến biển Tuy An nhìn Đá Dĩa
Vào rừng Bố Trạch ngắm Phong Nha
Hòa sương mãi đượm lòng tha thiết
Quyện nắng hoài xanh nghĩa đậm đà
Viễn xứ người ơi chừng trở lại
Trăng đồng gió nội viếng làng ta.

Lệ Hà
08/06/2017
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận